top of page

Store Policy

Customer Care

U kunt contact met ons opnemen op de volgende manieren:

-E-mail: info.xobo@gmail.com

-Instagram DM: xobofashionboutique

Privacy & Safety

Wij vinden de privacy van uw persoonsgegevens erg belangrijk, daarom is dit privacybeleid opgesteld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van XOBO.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt.

Welke gegevens verzamelen wij?

NAW gegevens

Factuur adres

Rekeningnummer

E-mailadres

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang onze onderneming voortbestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij  verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Indien u een verzoek wilt doen met betrekking tot een van bovenstaande rechten, vragen wij u ons te mailen naar: info.xobo@gmail.com U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie op uw verzoek

Nieuwsbrief

Na ontvangst van elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid u uit te schrijven of uw gegevens te wijzigen.

Payment Methods

Payment Methods

  • IDEAL

bottom of page